PODJETJE JE BILO USTANOVLJENO DNE LETA 2014.

Podjetje obvladuje najbolj zahtevne varilne tehnologije

na zelo reguliranem področju, kot je varjenje, in vse, kar je z varjenjem povezano. Razpolaga s certificiranim varilskim in nadzornim osebjem, certificiranimi varilnimi tehnologijami, sodobno varilno in preizkusno opremo.

Z novo evropsko primerljivo zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jo aktivno izvajamo že vrsto let, daje možnost konkurenčnega pristopa tudi za izvajanje dela na tujih trgih, kjer so zahteve po visoki stopnji zagotavljanja varovanja okolja in zdravja zaposlenih prednostne naloge vsakega izvajalca na delih s povečano stopnjo ogroženosti.

Družba prilagaja dela posamezniku, krepi njegovo zdravje, sledi tehničnemu napredku, nadomešča nevarno z manj nevarnim ter daje prednost splošnim varnostnim ukrepom.

image
VREDNOTE

skrb za visoko kakovost storitev,

Doslednost vodstva pri doseganju zastavljenih ciljev in izpolnjevanju pričakovanj odjemalcev/kupcev/naročnikov,
skrb za zadovoljstvo vseh zaposlenih, vključevanje v timsko delo ter vzdrževanje dobrih odnosov znotraj podjetja,

želja po novem, neznanem, želja po širitvi svojih preference, skrb za rast in uspešno poslovanje podjetja,

NAŠI DELAVCI

Vsi visoko kvalificirani varilci imajo veljavne varilne certifikate

po mednarodnih strokovnih normativih za različne materiale in tehnike varjenja. PREGLED IZKUŠENJ NAŠIH DELAVCEV:

Varilna dela

Cevni sistemi

Montaže in demontaže

Namen operacije »JR e-poslovanje 2019-2022 – Digitalizacija poslovanja 2018 – A.M
Montaža d.o.o.« je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje
elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter
povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.