Get in Touch

If you’ve got questions or ideas you would like to share, send a message. For anything more specific, please use one of the addresses listed below.

Alexsander Muhi, CEO
+49 (0)1 523 458 5329
+386 (0)41 669 726
info@am-montaza.com

Branka Bazina, Coordinator
+386 (0)59 106 533
+386 (0)41 668 760
branka@am-montaza.com

Martina Brndusic, Prokurist
+386 (0)59 106 533
+386 (0)41 669 716
martina@am-montaza.com

Let's Talk About Your Project

After we get some information from you, we’ll set up a time to discuss your project in further detail.

Namen operacije »JR e-poslovanje 2019-2022 – Digitalizacija poslovanja 2018 – A.M
Montaža d.o.o.« je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje
elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter
povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.