Pridobljena dovoljenja in certifikati

Namen operacije »JR e-poslovanje 2019-2022 – Digitalizacija poslovanja 2018 – A.M
Montaža d.o.o.« je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje
elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter
povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.